Premik v Maribor / Move to Maribor

Platforma sodobnega plesa in Modul-dance

Kako zaznavamo premike, pretočnost in kako lastno gibanje? Se ga zavedamo?
Ples postavlja v središče gibanje – gibanje telesa. Gibanje, ki ga izpostavlja je običajno odziv na kulturno in družbeno realnost, v katero se postavlja. Tudi gibanje je strukturirano, določeno z arhitekturo in ideologijo v katero se vpenjamo. Kot strukturirana oblika se neposredno vpenja na sodobni ples in prenaša znanja na družbeno realnost vsakdanjega sveta.

Festival Move (to) Maribor sledi sodobnim trendom in po zgledu razmaha razprav na temo družbenih koreografij pogleduje nazaj k plesu in naprej h koreografiranemu gibanju teles v širšem pomenu besede. S prepletanjem vsakdanjih (in-situ projektov) z umetniško-plesnimi (izborom predstav) koreografijami tkemo niti med poloma in premišljuje o možnosti izgradnje pogleda in misli, ki bi zavestno spodbujala telesa v gibanje in ga reflektirale, pa čeprav morda samo skozi opazovanje drugega.

Osrednji cilj in namen festivala je premakniti gledalca, opazovalca ali naključnega mimoidočega, da bi skupaj z nami skozi različne možne oblike koreografij razmišljal in s tem že premikal ustaljene prakse in poglede. Premikanje pogledov, premikanje odnosa in zanos so osrednji cilji festivala, ki ne želi le premakniti ljudi v Maribor, temveč tudi prebivalce v samem mestu. Ponuditi jim želi osebno izkušnjo, ter skozi lastno participacijo poglobiti njihov odnos do telesa, gibanja in seveda posredno tudi do sodobnega plesa.