Premik v Maribor / Move to Maribor

Platforma sodobnega plesa

PLATFORMA SODOBNEGA PLESA (2007) je namenjena  slovenskim umetnikom, ki se ukvarjajo s sodobnim plesom in so vpeti v sodelovanje v slovenskem in mednarodnem prostoru. Poudarek je na lokalnih umetnikih, ki imajo svoje izhodišče ali delovanje v Plesni izbi Maribor in skozi svoje kreativno delo ustvarjajo mrežo umetniškega delovanja.

Platforma izraža aktualno stanje lokalnega okolja. Je ploščad za umetnike, ki hkrati opozarja na strokovne in politične pogoje delovanja, omogoča uprizoritve plesnih predstav in predstavitev umetnikov. Strokovne oz. javne razprave odpirajo polje dialoga med ustvarjalci in nosilci lokalne oz. nacionalne kulturne politike.